Onze geschiedenis
Van vissers en palingdraaiers naar toeristische rondvaarten

Er werd al lang met robuuste schuiten op de Nete gevist door inwoners uit de armere bevolkingslaag van Lier. Zij deden aan vis- en palingvangst uit noodzaak.

Zo voeren er rond 1900 al meer dan vijfendertig platbodems met netvissers op de wateren ten zuiden van Lier. In 1932 verenigden een dertigtal palingvissers zich om als groep beter hun belangen te kunnen verdedigen. Het palingvissen of het palingdraaien was een vismethode die typisch was voor de Pallieterstad, de Lierse platbodems uniek in het land.

De palingschuiten hadden zeil noch motor. Ze werden voortbewogen door de stroming. De Nete ondergaat ter hoogte van Lier een sterke getijdenwerking, waardoor het water gedurende ongeveer negen uur stroomafwaarts loopt en daarna 2 tot 3 uur stroomopwaarts.


Door die stromingen liet de visser zich naar zijn visplaats drijven en daarna terug naar huis.

Palingdraaien

Van op de vissersboot werd een vierkant net neergelaten tot op de bodem van de Nete terwijl de boot verankerd was. Door de stroming kwam het net schuin te staan op de bodem. De paling die steeds met de stroom mee zwemt kwam alzo in het net terecht. Dit net werd om de 5 min opgehaald d.m.v. een draaiwiel, vandaar de naam palingdraaien.


In 1974 werd het palingdraaien bij wet verboden zodat de Moedige Bootvissers hun hobby moesten stopzetten.


Sinds 1979 organiseren de Moedige Bootvissers toeristische rondvaarten op de Kleine Nete in het centrum van Lier. Door de Lierenaars wordt dit deel van de Kleine Nete ook "Binnennete" genoemd. Het water in het centrum van Lier is niet onderhevig aan getijden. De schuiten waarmee tegenwoordig gevaren wordt zijn platbodems zonder de bovenbouw en zijn voorzien van een buitenboordmotor. In 1982 verkreeg de vereniging de titel "Koninklijk" ter ere van het vijftigjarig bestaan.


De Koninklijke Moedige Bootvissers willen bijdragen aan de toeristische uitstraling van de stad. Een boottochtje door het centrum van Lier is dan ook een niet te missen belevenis !